Ø2, Aarhus Havn

Skitseforslag til stor erhvervsvirksomhed i Aarhus. Projektet er beliggende på de bynære havnearealer, som nabo til projektet Isbjerget.

Omdannelsen af Nordhavnen i Aarhus fra containerterminal til byrelaterede funktioner har startet en dynamisk og spændende udvikling hen imod at skabe en helt ny unik bydel centralt i centrum af Aarhus.

Den nye masterplan for området skaber basis for et miljø hvor havn, kanaler, bygninger og urbane pladser mødes og indbyrdes supplerer hinanden. Centralt i denne plan på Ø2 er opstået muligheden for at skabe et nyt Domicil, der både er integreret i masterplanens karréstruktur og samtidig, i kraft af sit udtryk og arkitektur, fremstår som et selvstændigt og markant bygningsværk.

 

 

 

 

 

Fakta

Århus Havn
8000 Århus C

Erhverv

Areal: 29.405 m2

Partnere: 

schmidt hammer lassen
NIRAS