Erhvervslejemål bliver til ejerlejligheder i Guldsmedgade

I skrivende stund er Bricks A/S i gang med at renovere Guldsmedgade 23. Ejendommens baghus, som blev opført i 1897, fungerer i dag som 8 erhvervslejemål, men Bricks A/S ønsker at omdanne disse til ejerlejligheder. Med uhindret dagslys ved baghusets sydvestvendte facade, er det meningen, at der skal skabes et unikt gårdmiljø, hvor det vil være muligt at trække sig tilbage fra det pulserende byliv.

Det velholdte forhus vil være blandet erhvervs- og boligejendom, hvor erhvervslejemålene er placeret primært i ejendommens stueetage. Det forventes, at de nyopførte ejelejligheder, samt erhvervslejemål vil stå klar ultimo 2017.