Philip er stifter og medejer af Bricks og en del af direktionen. Han har det overordnede ansvar for økonomi, arkitektur og byggetekniske forhold, herunder planmæssige forhold.

Philip er oprindeligt uddannet civiløkonom.

pf@bricks.dk

+45 20 24 73 13
Se LinkedIn

Martin er stifter og medejer af Bricks. Han har som administrerende direktør det overordnede ledelsesansvar samt ansvaret for strategi, køb, salg og markedsføring. Martin er endvidere presseansvarlig.

Martin har en baggrund som civiløkonom, og sidder i en lang række øvrige erhvervs- og kulturrelaterede bestyrelser.

mb@bricks.dk
+45 20 99 89 72
Se LinkedIn

I Bricks har Lene ansvaret for jura, HR og implementering af strategiske projekter.

Lene har en baggrund som advokat gennem knap 20 år. Hun har læst en Executive MBA og har bred ledelseserfaring fra ledelsesroller i og udenfor advokatbranchen.

ll@bricks.dk
+45 29 61 75 80
Se LinkedIn

I Bricks har John ansvaret for selskabets økonomifunktion.

John har med en baggrund som revisor over 20 års ledelseserfaring med økonomistyring på såvel selskabs- som koncernbasis, køb/salg af selskaber, omstrukturering og skat.

ja@bricks.dk
+45 29 74 80 13
Se LinkedIn

I Bricks har Simon ansvaret for projektudviklingen, hvor han fører projekterne fra idéfasen frem til projekteringsfasen. Simon er uddannet Cand. merc. og har arbejdet med projektudvikling siden 2006. Han kom til Bricks i 2021.

sin@bricks.dk
+45 40 80 33 31

I Bricks har Maria ansvaret for seriesalg af lejligheder, og hun har blandt andet dialogen med mæglere og købere om salgsmateriale, købsaftaler og ekspedition af handler. Maria har mange års erfaring fra ejendomsmæglerbranchen. Hun kom til Bricks i 2021.

mho@bricks.dk
+45 22 73 94 90

I Bricks har Morten ansvaret for mindre og mellemstore entrepriser. Han arbejder desuden med design og indretning af lejemål.

Morten er oprindeligt handelsuddannet, men har beskæftiget sig med håndværk og entrepriser i flere årtier. Han kom til Bricks i 2010.

mk@bricks.dk
+45 22 14 33 90

I Bricks bistår Allan primært med økonomistyring og diverse regnskabsopgaver samt analyse og struktureringsopgaver m.v. i forbindelse med ejendoms- og selskabshandler.

Med en baggrund som revisor, har Allan knap 20 års erfaring med diverse funktioner inden for regnskab, økonomistyring og selskabsledelse.

agl@bricks.dk
+45 29 90 46 17
Se LinkedIn

I Bricks har Peter som teknisk chef ansvaret for projektering og opførelse af projekter, tid og økonomi.

Peter har været i bygge- og ejendomsbranchen i mere end 20 år. Han er uddannet fra BTH Aalborg og har videreuddannet sig indenfor ledelse og senest læst en CFPA, brandteknisk diplomuddannelse.

pk@bricks.dk
+45 40 80 33 03
Se LinkedIn

I Bricks er Finn projektchef på byggeriet Nicolinehus.

Finn har mangeårig erfaring fra rådgiverbranchen med projektudvikling og projektstyring.

fif@bricks.dk
+45 21 41 83 56

I Bricks har Julie ansvaret for at varetage køber- og lejerønsker på vores større projekter, samt at kvalitetssikre tegningsmateriale og assistere med tilsyn på igangværende byggerier.

Julie er uddannet bygningsingeniør og har også læst en bachelor på Aarhus Arkitektskole.

Julie er på barsel.

jkk@bricks.dk
+45 28 40 44 37
Se LinkedIn

I Bricks har Frederik ansvaret for bl.a. køber- og lejerønsker, til- og fravalg på større projekter og kvalitetssikring af tegningsmateriale, tilsyn på igangværende byggerier samt afleveringsforretning.

Frederik er uddannet bygningskonstruktør og sikkerhedskoordinator og har erfaring som byggeleder fra entreprenørfaget.

fr@bricks.dk
+ 45 28 44 74 35
Se LinkedIn

I Bricks har Jakob ansvaret for bl.a. køber- og lejerønsker, til- og fravalg på større projekter og kvalitetssikring af tegningsmateriale, tilsyn på igangværende byggerier samt afleveringsforretning. Jakob er uddannet civilingeniør i indeklima og energi.

jvm@bricks.dk
+ 45 40 25 88 79
Se LinkedIn

I Bricks har Katharina ansvaret for vores branding og markedsføring. Hun er desuden tovholder på den overordnede styring og koordinering af projekter på tværs af vores afdelinger.

Katharina er uddannet ejendomsmægler og har mange års erfaring med ejendomsudvikling, hvor hun har arbejdet med alt lige fra juridiske kontrakter til indretning og udlejning af boliger.

kk@bricks.dk
+45 22 14 03 48
Se LinkedIn